วิธีป้องกันไม่ให้ Seller Performance ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard

สำหรับวิธีการป้องกันไม่ให้ Seller Performance ของคุณ ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard มีด้วยกันทั้งหมด 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

วิธีป้องกันไม่ให้ Seller Performance ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard
วิธีป้องกันไม่ให้ Seller Performance ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard

ข้อป้องกันไม่ให้ Seller Performance ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard

1. ตรวจสอบสถานะ Seller Level ทุกวันที่ 20 ของเดือน เพราะช่วงเวลาในการแก้ไขที่ดีที่สุด คือภายในวันที่ 21 - 30 ของเดือนนั้น ๆ

2. ลด Defect Rate โดยการ
- ไม่ยกเลิกออเดอร์ โดยอ้างว่าสินค้าหมด Out-of-Stock Cancel
- คำนึงถึงผลเสียระยะยาว และรีบแก้ไขเคสให้รวดเร็วที่สุด

3. จัดส่งสินค้าแบบมี Tracking Number และ A-Scan within Handling Time

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขเมื่อ Seller Performance ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard

Start Selling on eBay