“ต้องทำอย่างไร ถ้าหากผู้ซื้อไม่ยอมชำระเงินค่าสินค้า Unpaid Item (UPI) ?”

ในกรณีที่ผู้ซื้อชนะการประมูลแล้ว หรือซื้อสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสินค้า ผู้ขายสามารถเปิดเคส Unpaid Item (UPI) เพื่อเรียกให้ผู้ซื้อชำระเงิน  หรือเปิดใช้เครื่องมือ Unpaid Item Assistant เพื่อเรียกให้ผู้ซื้อชำระเงินได้ ซึ่งจะเป็นการเปิด-ปิดเคสโดยอัตโนมัติ

“ต้องทำอย่างไร ถ้าหากผู้ซื้อไม่ยอมชำระเงินค่าสินค้า Unpaid Item (UPI) ?”
“วิธีเปิดเคส Unpaid Item ให้ผู้ซื้อรีบชำระเงิน”

“วิธีเปิดเคส Unpaid Item ให้ผู้ซื้อรีบชำระเงิน”

ผู้ขายสามารถเปิดเคสใน Resolution Center ได้หลังจากที่การซื้อ-ขายจบไปแล้ว (Listing Ended) นานกว่า 2 วัน แต่ไม่เกิน 32 วัน ซึ่งผู้ซื้อจะต้องชำระเงินภายใน 4 วันหลังจากที่ผู้ขายเปิดเคส

1. ไปที่ eBay Resolution Center [http://resolutioncenter.ebay.com

2. เลือก “I haven't received my payment yet”

3. รอผู้ซื้อเข้ามาชำระเงินภายในระยะเวลา 4 วัน

4. หากผ่านพ้น 4 วันทำการไปแล้ว แต่ผู้ซื้อยังไม่ชำระเงิน ผู้ขายควรจะเข้าไปปิดเคสด้วยตนเองภายใน 36 วัน นับจากวันที่ Listing Ended จึงจะได้รับค่า Final Value Fee คืน

วิธีปิดเคส คือ เข้าไปที่เคส และตอบคำถาม “Have you received payment from the buyer?" แล้วคลิกเลือก Close Case

ถ้าหากผู้ขายไม่ได้เข้าไปปิดเคส จนกระทั่งผ่าน 37 วันนับจากวันที่ Listing Ended ไปแล้ว ระบบจะปิดเคสให้ แต่ผู้ขายจะไม่ได้รับค่า Final Value Fee คืน 

ดังนั้น เพื่อประหยัดเวลา และลดโอกาสการลืมปิดเคส  ผู้ขายสามารถเปิดใช้ Unpaid Item Assistant ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“วิธีการเปิดใช้เครื่องมือ Unpaid Item Assistant”

  1. ไปที่ My eBay > Account > Site Preference หรือ เข้าทาง Seller Hub > Shortcuts > Site Preference
     
  2. ที่ Unpaid Item Assistant > Show > Edit
     
  3. เลือก Yes – I want Unpaid Item Assistant to open and close cases on my behalf.  คุณสามารถตั้งได้ว่าต้องการให้ระบบเปิดเคสให้โดยอัตโนมัติภายในกี่วันหลังจากที่ Listing Ended หรือวันปิดการขาย เช่น 2, 4, 8, 16, 24 แต่ห้ามเกิน 32 วัน (แนะนำ 4 วัน)
     
  4. หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในระยะเวลา 4 วันหลังจากที่ผู้ขายเปิดเคส ระบบจะปิดเคสให้โดยอัตโนมัติและผู้ขายจะได้รับค่า Final Value Fee คืน

*ถ้าหากต้องการได้รับอีเมล์แจ้งเตือนการเปิด-ปิด เคส Unpaid Item ให้กดเลือก “Real-time” 

ผู้ขายสามารถเลือกปุ่ม YES ที่ “Automatically relist the item when the case is closed with no payment” เพื่อให้ระบบดำเนินการลงขายซ้ำ Relist อัตโนมัติเมื่อสินค้าไม่ได้รับการชำระเงิน

Start Selling on eBay

“วิธีการเปิดใช้เครื่องมือ Unpaid Item Assistant”