ขั้นตอนการ Block ผู้ซื้อที่เราไม่ต้องการขายของให้

ผู้ขาย eBay มีสิทธิ์ที่จะคัดกรองผู้ซื้อได้ เช่น สามารถบล็อกผู้ที่เราไม่ต้องการขายของให้ หรือผู้ที่เราไม่มั่นใจว่าเครดิตของเขานั้นน่าเชื่อถือ

วิธีการบล็อกผู้ซื้อ (Block Buyer) หรือตั้งค่า Buyer Requirements ผู้ขายสานมารถทำได้โดยเข้าไปที่ตั้งค่าที่
My eBay > Account > Site Preferences > Buyer Requirements

ขั้นตอนการ Block ผู้ซื้อที่เราไม่ต้องการขายของให้
การตั้งค่า Buyer Requirements จะทำให้ผู้ซื้อที่มีพฤติกรรมที่คุณไม่ต้องการ ไม่สามารถมองเห็นสินค้าของคุณ

การตั้งค่า Buyer Requirements จะทำให้ผู้ซื้อที่มีพฤติกรรมที่คุณไม่ต้องการ ไม่สามารถมองเห็นสินค้าของคุณ

ดังนั้นถ้าหากคุณต้องการ Block ผู้ซื้อที่ประวัติไม่ค่อยดีเช่น ประมูลชนะแต่ไม่จ่ายเงินติดต่อกันหลายครั้ง ซึ่งทำให้คุณเสียโอกาสในการขาย คุณก็สามารถตั้งค่า Buyer Requirements ให้ผู้ซื้อที่มีพฤติกรรมที่คุณไม่พึงประสงค์ ไม่ให้เห็นสินค้าของคุณ และไม่สามารถซื้อสินค้าของคุณได้

ตัวอย่างการตั้งค่า Buyer Requirements ที่ผู้ขาย eBay ทั่วโลก นิยมใช้ อาทิ

  • Have received 2 Unpaid Item strike(s) within 1 Month(s)
  • Have a primary shipping address in a location I don't ship to
  • Are currently winning or have bought 25 of my items in the last 10 days and have a feedback score of 5 or lower

ตัวอย่างการตั้งค่า Buyer Requirements ที่ผู้ขาย eBay ทั่วโลก นิยมใช้ อาทิ