การมี Listing สินค้าเป็นจำนวนมากส่งผลดีต่อคุณหรือไม่ ?

การมี Listing สินค้าเป็นจำนวนมากนับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้า Listing ของคุณนั้นเป็น Listing ที่ไม่มีคุณภาพ หรือ เป็น Listing ที่ซ้ำกันเยอะ ๆ อาจส่งผลเสียต่อบัญชีผู้ขายของคุณมากกว่าเป็นผลดีเพราะ

1. จะทำให้คุณเสียค่า Insertion Fees / Store ค่อนข้างสูง โดยที่ขายสินค้าออกเพียงแค่ไม่กี่ชิ้น

2. การมี Listing สินค้าซ้ำกันเยอะ ๆ อาจทำให้ Listing เหล่านั้นกลายเป็น Duplicate Listing และส่งผลต่อบัญชีผู้ขายของคุณได้  ซึ่งถ้าไม่แก้ไข ให้สอดคล้องกับนโยบาย อาจทำให้ยอดขายตก และโดนห้ามขายสินค้าบนอีเบย์

การมี Listing สินค้าเป็นจำนวนมากส่งผลดีต่อคุณหรือไม่ ?
การมี Listing สินค้าเป็นจำนวนมากส่งผลดีต่อคุณหรือไม่ ?

3. นอกจากนี้ ต้องจัดการ Listing ที่ไม่มีคุณภาพ

โดยสังเกตที่ Active Listing จะพบคำว่า eBay note : This listing hasn’t had any sales in at least 16 months. Please consider updating it. ปรากฏขึ้นมา แนะนำว่า ถ้าสินค้าชิ้นไหนขายไม่ออกมานานกว่า 16 เดือน (ปีกว่า) คือแสดงว่าน่าจะไม่มีตลาด ไม่มีคนซื้อ ควรพิจารณาขายโละทิ้ง แถม หรือ เอาออกจากร้านในทันที

Start Selling on eBay