Feedback Score คืออะไร ?

“ความน่าเชื่อถือ” เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ขายประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างมากในการขายสินค้าบน eBay โดยระบบ Feedback Score บน eBay
จะเป็นตัวบ่งบอกว่า ผู้ซื้อ / ผู้ขายคนนี้มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน 
และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ซื้อเป็นอย่างมาก เพราะในทุก ๆ การซื้อขาย
ผู้ซื้อและผู้ขายจะให้คะแนน Feedback กันและกันได้ เสมือนการรีวิวบริการ
ที่ได้รับการซื้อขาย โดยมีวิธีให้คะแนนง่าย ๆ ดังนี้

Feedback Score คืออะไร ?
วิธีการให้คะแนน Feedback Score

วิธีการให้คะแนน Feedback Score

 • เพิ่ม 1 คะแนน นับเป็น Positive Feedback
 • ไม่เพิ่ม และไม่ลบคะแนน นับเป็น Neutral Feedback
 • ลบ 1 คะแนน นับเป็น Negative Feedback

โดยผู้ซื้อจะสามารถรีวิวให้คะแนนผู้ขายได้ทั้ง 3 แบบ แต่ผู้ขาย
จะสามารถรีวิวผู้ซื้อได้แค่ Positive Feedback / Neutral Feedback เท่านั้น

สัญลักษณ์ดาวสีต่าง ๆ หมายถึงอะไร ?

สัญลักษณ์ดาวสีต่าง ๆ บน eBay เป็นสัญลักษณ์แสดงระดับคะแนน Feedback Score ของผู้ซื้อ และผู้ขาย
โดยผู้ซื้อ และผู้ขายมือใหม่ที่มีคะแนน Feedback Score มากกว่า 10 คะแนนขึ้นไป จะมีสัญลักษณ์ดาวสีเหลือง
และถ้าหากมีคะแนน Feedback Score เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ รูปทรง และสีของดาวก็จะเปลี่ยนไปตามระดับคะแนน Feedback Score โดยมีทั้งหมด 12 ระดับดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์ดาวสีต่าง ๆ หมายถึงอะไร ?
ระดับคะแนน Feedback Score

ระดับคะแนน Feedback Score

 • ดาวสีเหลือง Feedback Score 10 - 49 คะแนน
 • ดาวสีน้ำเงิน Feedback Score 50 - 99 คะแนน
 • ดาวสีเทอร์ควอยซ์ Feedback Score 100 - 499 คะแนน
 • ดาวสีม่วง Feedback Score 500 - 999 คะแนน
 • ดาวสีแดง Feedback Score 1,000 - 4,999 คะแนน
 • ดาวสีเขียว Feedback Score 5,000 - 9,999 คะแนน
 • ดาวรุ่งสีเหลือง Feedback Score 10,000 - 24,999 คะแนน
 • ดาวรุ่งสีเทอร์ควอยซ์ Feedback Score 25,000 - 49,999 คะแนน
 • ดาวรุ่งสีม่วง Feedback Score 50,000 - 99,999 คะแนน
 • ดาวรุ่งสีแดง Feedback Score 100,000 - 499,999 คะแนน
 • ดาวรุ่งสีเขียว Feedback Score 500,000 - 999,999 คะแนน
 • ดาวรุ่งสีเงิน Feedback Score 1,000,000 คะแนนขึ้นไป

ข้อแนะนำสำหรับผู้ขายสินค้าบน eBay

การทำธุรกิจบน eBay ให้ประสบความสำเร็จคะแนน Feedback Score
ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ขายมือใหม่ไม่ควรมองข้าม ผู้ขายต้องขายสินค้า
และบริการด้วยใจ ไม่ละเลยปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาด้วยทางออกที่ถูกต้อง 
ก็จะทำให้คุณได้รับคะแนน Feedback Score ที่ดี

Start Selling on eBay

ข้อแนะนำสำหรับผู้ขายสินค้าบน eBay