5 คำศัพท์สำคัญ ๆ ที่ผู้ขายมือใหม่บน eBay ควรรู้ Part 1

1. Slide

1. Selling Limits

“Selling Limits” เป็นตัวกำหนดจำนวนชิ้น และมูลค่ารวมของสินค้า ว่าในแต่ละเดือน ผู้ขายจะ List ขายสินค้าบน eBay ได้กี่ชิ้น โดยมีมูลค่าการขายรวมทั้งหมดไม่เกินวงเงินเท่าใด โดยผู้ขายมือใหม่จะมี Selling Limits ที่ 10 ชิ้น หรือ มูลค่าสินค้ารวมไม่เกิน USD 500 ซึ่งถ้าใช้ Selling Limit ครบอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน (นับจาก sold + active items) และประสบความสำเร็จในการขายอย่างต่อเนื่อง ได้รับ Feedback ที่ดีจากผู้ซื้อ ผู้ขายจะมีโอกาสขอขยาย Selling Limits เพื่อให้ลงขายได้มากขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้เรื่อย ๆ

1. Selling Limits
2. Item Specifics

2. Item Specifics

“Item Specifics” มีไว้สำหรับให้ผู้ขายใส่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อค้นหาสินค้าของคุณได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยระบบจะมีช่องให้กรอกตามคุณสมบัติของสินค้าที่คุณจะขาย ถ้าคุณลงรายละเอียดสินค้าเยอะเท่าไหร่ จะทำให้สินค้าของคุณ ติดอันดับการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น

3. Seller Performance

“Seller Performance” คือตัวสะท้อนความน่าเชื่อถือของผู้ขายโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ Above Standard (ระดับสูงกว่ามาตรฐาน) และ Below Standard (ระดับต่ำกว่ามาตรฐาน)

ซึ่งการรักษาสถานะ Seller Performance ให้อยู่ในระดับ Above Standard (ระดับสูงกว่ามาตรฐาน) คุณจำเป็นต้อง

  • ส่งสินค้าให้กับผู้ซื้ออย่างรวดเร็ว และไม่ล่าช้าเกินกำหนด
  • ไม่ละเลยการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น
  • ไม่ยกเลิกการขายกลางคันโดยอ้างเหตุผลว่าสินค้าหมด
  • ไม่เขียนอธิบายสินค้า หรือ ลงภาพประกอบสินค้าเกินความเป็นจริง เพราะถ้าผู้ซื้อพบว่าสินค้าที่ซื้อไปไม่ได้คุณภาพตามที่กล่าวอ้างไว้ จะกลายเป็นปัญหาในภายหลัง
3. Seller Performance
4. Insertion Fee

4. Insertion Fee

“Insertion Fee” คือค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าบน eBay ซึ่งค่าธรรมเนียมประเภทนี้จะถูกคำนวนสะสมไว้เรียกเก็บในบัญชีผู้ขายของคุณ เป็นค่าธรรมเนียมที่คุณต้องชำระ ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าจะขายได้หรือไม่ก็ตาม เพราะถือเป็น “ค่าลงประกาศขายสินค้า”

5. Final Value Fee

“Final Value Fee” คือค่าธรรมเนียมเมื่อขายสินค้าได้บน eBay ซึ่งเมื่อคุณขายสินค้าได้ หรือ มีผู้ชนะการประมูลสินค้าของคุณบัญชีผู้ขายของคุณจะถูกคิดค่าธรรมเนียม “Final Value Fee” ซึ่งจะถูกคำนวณจากราคาที่ขายไปได้ + ค่าส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คุณคิดจากผู้ซื้อ

Start Selling on eBay

5. Final Value Fee