4 ข้อที่ผู้ขายบนอีเบย์ไม่ควรทำ

  • ละเลยลูกค้า โดยการไม่ตอบข้อความ ไม่ช่วยลูกค้าแก้ปัญหา ส่งสินค้าผิด ๆ ถูก ๆ หรือ ส่งสินค้าไปไม่ถือมือของลูกค้า จนทำให้เกิด Defect/BTSD คะแนน Feedback ตกต่ำลง และบัญชีผู้ขายถูกระงับในที่สุด
     
  • ละเลยตลาด ไม่สนใจ และไม่มีการปรับราคาของสินค้าให้เข้ากับตลาด ขายแต่สินค้าเดิม ๆ ไม่หาสินค้าตามเทรนด์ใหม่ ๆ มาขายเพิ่มเติม
     
  • ละเลยร้านของตัวเอง มี Listing เป็นจำนวนมาก แต่ไม่เคยปรับปรุง Listing หรือ รูปภาพของสินค้าให้มีคุณภาพ และดึงดูดใจผู้ซื้อ ไม่อัพเดทสต็อก ไม่หาสินค้าใหม่ ๆ มาลงเพิ่ม และไม่ยอมทำโปรโมชั่นล้างสต็อกกับสินค้าตกเทรนด์ที่ขายไม่ออก
     
  • ละเลยบัญชีการเงิน ไม่ทำบัญชีกำไร ต้นทุนให้ชัดเจน ไม่รู้จำนวนสินค้าในสต็อกของตัวเอง ไม่มีการวางแผนธุรกิจ ขาดการบริหารหลังร้านให้เป็นระเบียบ


Start Selling on eBay

4 ข้อที่ผู้ขายบนอีเบย์ไม่ควรทำ