3 วิธีรับมือกับกรณีพิพาทในการซื้อขาย

1. สินค้าที่มีราคาถูก พยายามอย่าให้กลายเป็นเคสโดยเด็ดขาด เพราะไม่คุ้มที่จะโดนนับ Defect Rate ด้วยสินค้าราคาถูกเช่นนั้น

2. สินค้าราคาแพงควรจัดส่งแบบ Express ให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความประทับใจ และป้องกันสินค้าสูญหาย

3 วิธีรับมือกับกรณีพิพาทในการซื้อขาย
ควร Block Countries

3. ควร Block Countries บล็อกประเทศที่มักพบปัญหาในการจัดส่ง หรือ ต้องจัดส่งแบบที่เหมาะสม เช่น

- Canada ต้องส่งแบบ Express หรือ ePacket เท่านั้นจึงจะมี D-Scan (ถ้าส่งแบบลงทะเบียน/ Small Packet จะไม่มี D-Scan)
- Australia ถ้าส่งแบบ DHLeC PacketPlus / ePacket Thailand Post จึงจะมี D-Scan (แต่ถ้าส่งแบบ ปณท. ลงทะเบียน จะไม่มี D-Scan)

-
ประเทศที่อาจเกิดปัญหาด้านการจัดส่งได้ง่าย เช่น พัสดุสูญหาย ส่งล่าช้า หรือไม่มี Zip Code ทำให้ไม่สามารถยืนยัน D-Scan ได้ ควรพิจารณาบล็อก เช่น Brazil, Chile, Peru, Morocco, Mexico, Mauritius เป็นต้น

Start Selling on eBay