สูตรสำเร็จสำหร้บ Seller Level ที่ดี ที่ผู้ขายบนอีเบย์ ควรรู้นั่นก็คือ “3 ต่ำ 1 สูง”

  • 3 ต่ำ ประกอบไปด้วย Defect Rate ต่ำ, Case Closed Without Seller Resolution ต่ำ และ Late Shipment Rate ต่ำ โดยจะดูย้อนหลัง 12 เดือน หรือ ตัดรอบ 3 เดือนถ้าหาก 3 เดือนล่าสุด มี Transaction 400 ขึ้นไป
  • 1 สูง ประกอบไปด้วย Tracking Uploaded on time & Validated ที่ควรมีเปอร์เซ็นต์สูง โดยจะดูย้อนหลัง 3 เดือนเสมอ


สูตรสำเร็จ “3 ต่ำ 1 สูง” เป็นสิ่งที่ผู้ขายบนอีเบย์ควรให้ความสำคัญ และไม่ละเลยที่จะปฏิบัติเพื่อสุขภาพบัญชีผู้ขายที่ดีในอนาคต

Start Selling on eBay

สูตรสำเร็จสำหร้บ Seller Level ที่ดี ที่ผู้ขายบนอีเบย์ ควรรู้นั่นก็คือ “3 ต่ำ 1 สูง”